การค้าขายรถไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ง่ายเลย เพราะมีคู่แข่งเยอะแต่เราสามารถที่จะป็นผู้นำทางการตลาดได้ ดังนี้วันนี้เลนำสิ่งที่นกขายรถควรทำมาฝากกัน

ราคาที่ยุติธรรมสำหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์

 การรับประกันแบบพิเศษเพื่อคงความพึงพอใจ