Tesla โดยครั้งนี้มีการปล่ออย ทีเซอร์รถยนต์รุ่นใหม่ซึ่งคาดการณ์กันว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่ พลังงานไฟฟ้า แต่ยังไม่แน่นอนว่าจะเป็นแบบไหน

Teaser รถพลังไฟฟ้ารุ่นใหม่ รถยนต์รุ่นนี้จะเป็นรถยนต์รุ่นเปลี่ยนโลกอีกครั้ง ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นรถบัสไฟฟ้า สำหรับภาพในทีเซอร์เผยให้เห็นชุดโคมไฟหน้าพร้อมเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ และรูปทรงรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่

รถกระบะที่สามารถบรรทุกรถกระบะได้ ซึ่งปรากฏให้เห็นในภาพทีเซอร์นี้ โดยเทสล่ามีจุดมุ่งหมายในการพัฒนารถรุ่นนี้ให้ใกล้เคียงกับรถกระบะมากกว่าการเป็นรถบรรทุก เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องสอบใบขับขี่รถบรรทุกเพิ่ม นั่นหมายความว่ารถคันนี้จะเป็นรถกระบะขุมพลังไฟฟ้า ที่มาพร้อมกระบะท้ายขนาดใหญ่กว่าปกติพอที่จะรองรับรถกระบะอีกคันหนึ่งได้