Mercedes Benz A-Class 2015-2016 (เมอร์เซเดส เบนซ์ เอคลาส)

 ที่มาพร้อมกับ เครื่องยนต์ 4 กระบอกสูบแบบ 1.6 ลิตร และ 2.0 ลิตร ซึ่งพัฒนาขึ้นใหม่ อีกทั้งยังใช้ในรถ เมอร์เซเดส-เบนซ์ A-Class รุ่นใหม่นี้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องยนต์อันทันสมัย เหนือกว่าด้วยระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงโดยตรงแบบแรงดันสูงผ่านทางหัวฉีด PIEZO INJECTORS รวมถึงกระบวนการเผาไหม้ที่ทันสมัยช่วยเพิ่มสมรรถนะการเผาไหม้โดยรวมและประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น ช่วยให้ใช้เชื้อเพลิงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดมาตรฐานไอเสีย EURO 6 ด้วย และที่สำคัญที่สุดคืออัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ระดับการปล่อยไอเสีย และระดับเสียงรบกวนที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด