การเลือกหมวกกันน็อค และวิธีการใส่ที่ถูกต้อง     !คำเตือน ไม่มีหมวกใบใดสามารถป้องกันผู้ใส่จากแรงกระแทกด้วยความเร็วสูงหรือความเร็วต่ำ อย่างไรก็ตามเพื่อการป้องกันสูงสุดเราควรเลือกหมวกนิรภัยที่มีขนาดพอดีกับศรีษะ และจะต้องรัดสายรัดคางให้แน่นทุกครั้ง ถ้าหมวกไม่พอดีกับศรีษะ และไม่รัดสายรัดคางหรือรัดสายรัดคางหลวมๆ จะทำให้หมวกหลุดได้ในขณะเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงต่อศรีษะ

ก่อนการเลือกซื้อหมวก ควรปฏิบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 4 ดังต่อไปนี้

 

1. การเลือกหมวกที่มีขนาดพอดี

วัดขนาดศรีษะส่วนที่กว้างที่สุด เอาสายวัดพันรอบศรีษะโดยที่สายจะอยู่เหนือคิ้วประมาณ 1 นิ้ว (2.5เซนติเมตร) เลือกหมวกที่มีขนาดใกล้เคียงกับความกว้างของศรีษะที่ท่านได้วัด เนื่องจากขนาดศรีษะของท่านอาจไม่เท่ากับหมวกที่จะซื้อหรือความกว้างที่วัดได้อยู่ระหว่างหมวก 2 ขนาด ขอให้ท่านลองสวมหมวกที่มีขนาดเล็กก่อน

 

 

2. ลองสวมหมวก

ใช้มือดึงสายรัดคางทั้ง 2 ไปทางด้านข้างแล้วสวมหมวก อย่าดึงผ้าหุ้มสายเพราะอาจทำให้ขาดได้ ถ้าหมวกไม่แน่น หมวกใบนั้นใหญ่เกินไปสำหรับคุณ ถ้าคุณไม่คุ้นกับการใส่หมวก คุณอาจไม่แน่ใจที่จะใส่หมวกซึ่งคับแน่น ถึงแม้จะใส่ยาก แต่เพื่อความปลอดภัยของท่าน เราขอแนะนำให้ใส่หมวกขนาดที่เล็กที่สุดที่จะเป็นไปได้ คุณจะรู้สึกได้ว่าหมวกนั้นแนบติดกับศรีษะคุณ และไม่เลื่อนหลุดขณะเกิดอุบัติเหตุ

 

3.ตรวจสอบความพอดีเมื่อใส่หมวกแล้ว ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้เพื่อตัดสินใจว่าหมวกใบนั้นมีขนาดถูกต้องสำหรับคุณ

3.1 ตรวจดูว่าผ้าบุรองในหมวกมีความรู้สึกแนบสบายกับศรีษะของท่าน

3.2 ตรวจดูว่าผ้ารองในชิ้นบนศรีษะแนบชิดกับศรีษะของท่าน

3.3 ตรวจดูซับในข้างแก้มติดกับข้างแก้มของท่าน

3.4 ตรวจให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างระหว่างหน้าผากกับรองในหมวกที่คุณสามารถสอดนิ้วเข้าไปได้

3.5 ตอนนี้เอามือจับหมวกทั้งสองข้างไว้พยายามก้มหน้า เงยหน้า และส่ายหน้าไปทางซ้ายและทางขวา คุณจะรู้สึกว่าผิวหน้าและศรีษะถูกดึงในขณะที่คุณขยับหมวก ถ้าหมวกสามารถเคลื่อนไปรอบๆ ได้โดยง่ายแสดงว่าหมวกใบนั้น ใหญ่เกินไปสำหรับคุณ ให้คุณลองหมวกที่เล็กลง

 

4. ตรวจสอบสายรัดคาง

4.1 รัดสายใต้คางให้แน่นที่สุดที่ทำได้โดยไม่รู้สึกเจ็บ

4.2 เมื่อรัดสายคางเรียบร้อยแล้วเอามือจับด้านหลังหมวกแล้วพยายามดึงหมวกให้หลุดโดยหมุนมาข้างหน้า

4.3 ต่อมาเอามือจับหมวกด้านหน้าเหนือหน้าผาก (หรือจับส่วนคาง) แล้วพยายามดึงหมวกให้หลุดโดยหมุนไปด้านหลัง

4.4 ถ้าหมวกหลุดไม่ว่าทางใด ห้ามใช้หมวกใบนั้น อาจเป็นได้ว่าหมวกใบนั้นใหญ่เกินไป หรือสายรัดคางไม่แน่นพอ

 

***ทำซ้ำทุกขั้นตอนจนกว่าคุณจะได้หมวกที่มีขนาดพอดีกับศรีษะ และสามารถรัดสายรัดคางให้แน่นพอดี***