ท่อ Slip On คือ ท่อที่แยกออกมาเป็นท่อนๆ เพื่อนำมาประกอบใส่กับท่อที่ติดมากับตัวรถอีกทีนึง เนื่องจากท่อเดิมที่ติดมากับรถจะมีการต่อกับเครื่องยนต์อยู่ มีการใช้ขดลวดสปริงมาเกาะกับท่อรถเพื่อยึดกันระหว่างคอท่อและตัวท่อ ท่อ Slip On ส่วนใหญ่จะเพื่อให้มีเสียงที่ดังกว่าท่อเดิม และเพิ่มความสวยงาม มีก่อให้เกิดประสิทธิภาพขึ้นไปจากเดิม มีการเพิ่มความเร็วปลายขึ้นมาเล็กน้อยแต่ต้องแลกกับการเสียความเร็วต้นไปเนื่องจากท่อ Slip On ได้ดัดแปลงปลายท่อให้ปล่อยลมจากท่อไอเสียออกมาได้มากขึ้น

ข้อดีของท่อ Slip On

  • น้ำหนักเบา
  • ราคาถูก
  • หาง่ายในท้องตลาด

ข้อเสียของท่อ Slip On

  • ความเร็วต้นมีประสิทธิภาพลดลง และประสิทธิภาพด้อยกว่าท่อแบบ Fill System
  • มีลมจากท่อไอเสียเยอะกว่าท่อปกติ
  • สิ้นเปลืองน้ำมันมากกว่าท่อปกติ